Αρχαία Αιγυπτιακή Ενεργειακή Θεραπεία

Αυτή η συνεδρία μπορεί να σε βοηθήσει να αλλάξεις τη διαδρομή της ζωής σου, να σε θεραπεύσει από πολλά ζητήματα, σύμφωνα με το Θείο Σχέδιο της Ψυχής σου.
Είναι μια προφορική παράδοση χιλιάδων ετών που προέρχεται από την εποχή της Ατλαντίδας και της Αρχαίας Αιγύπτου (η μεγάλη σχολή της Πυραμίδας) στην οποία τα Φωτεινά Όντα (Neteru), που εργάζονται μόνο και πλήρως για το Φως, έχουν στείλει στην ανθρωπότητα αιώνες πριν.
Η θεραπεία γίνεται με την επίβλεψη και την καθοδήγηση των Θείων όντων και εργάζονται μόνο για το Ανώτατο Καλό του ατόμου.

Ένα κύμα ενέργειας θεραπείας και αγάπης έρχεται στον θεραπευόμενο και ανεξάρτητα από το τι ζητά το άτομο, η Θεραπεία που γίνεται αφορά το τι χρειάζεται τη συγκεκριμένη στιγμή για το συγκεκριμένο άτομο να γίνει.

Καθώς πάντα εργάζομαι για το ύψιστο καλό όλων, θα είμαι μαζί σου κατά τη διάρκεια της
συνεδρίας, για το Υψηλότερο Καλό σου σε όλα τα επίπεδα της ζωής σου.

Αυτή η συνεδρία μπορεί να σε βοηθήσει να αλλάξεις τη διαδρομή της ζωής σου, να σε θεραπεύσει από πολλά ζητήματα, σύμφωνα με το Θείο Σχέδιο της Ψυχής σου.