Συνεδρία Αγγελικής Θεραπείας

Η Αγγελική Υπηρεσία είναι ευθυγραμμισμένη με την Πηγή, τον Θεό, τον Δημιουργό και η θεραπεία τους είναι πάντα για το Ύψιστο Καλό.
Από το Αγγελικό βασίλειο έρχεται η Ζώσα Ενέργεια της Αγνότητας και της Θεϊκής Αγάπης σε εσάς που αποφασίσατε να στραφείτε σε αυτά τα καταπληκτικά αγγελικά όντα.
Τα αγγελικά όντα είναι Αρχαία Θεϊκά όντα Υπηρεσίας. Δεν σχετίζονται με καμία θρησκεία, αλλά συχνά αναφέρονται σε πολλές από αυτές από την αρχαιότητα.

Η Αγγελική Υπηρεσία είναι ευθυγραμμισμένη με την Πηγή, τον Θεό, τον Δημιουργό και η θεραπεία τους είναι πάντα για το Ύψιστο Καλό.

Είναι Υπηρέτες του Φωτός και ακολουθούν τους Νόμους της Δημιουργίας.

Έτσι, βοηθούν, καθοδηγούν και θεραπεύουν σύμφωνα με το Θείο Σχέδιο.